dom pomocy społecznej

nasz dom

Dom Pomocy Społecznej "NASZ DOM" w Gliwicach jest jednostką stałego pobytu o zasięgu ponadgminnym, przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku i posiada obecnie 122 miejsca stacjonarne.

Placówka zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspakaja potrzeby bytowe, opiekuńcze, zdrowotne, społeczne i religijne. Położona jest na skraju miasta, blisko centrum. Otacza ją rozległy ogród połączony z sadem owocowym. Szereg alejek spacerowych, pozbawionych jest barier architektonicznych umożliwia samodzielne przemieszczanie się mieszkańców. 
Wewnątrz domu funkcjonuje rozległa jadalnia, pralnia, kaplica, świetlice (terapeutyczna oraz telewizyjna), sala rehabilitacji, aneksy kuchenne. Większość pomieszczeń mieszkalnych to pokoje jednoosobowe z balkonem. Mieszkańcy w cięższym stanie chorobowym przebywają w pokojach dwuosobowych umieszczonych w pobliżu dwóch dyżurek pielęgniarek.

Szczegółowy zakres zadań Domu Pomocy Społecznej "NASZ DOM" określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Gliwice Zarządzeniem Nr PM 4909/06 z dnia 28 sierpnia 2006r.